Familie-forløb

Nye, sunde vaner sammen

Familie-forløbet er for jer, der gerne vil arbejde med vægttab og vaneændringer sammen med andre i familien. Det kan både være forældre og børn – eller jer som par. 

Børn kan få meget ud af at deltage i samtalerne, men skal være minimum 12 år. I bliver introduceret til Sense for både børn og voksne, hvor der er en lille smule forskel. Hvis I har børn under 12 år, vil jeg introducere jer til, hvordan I selv arbejder med kostændringerne sammen med dem, og hvordan I kan inddrage dem.

I har mulighed for at blive vejet på en kropsanalysevægt, hvis ønsket. Den kan give information om fedtprocent, muskelmasse, viceralt fedt, vand, 

I vil få materiale løbende gennem forløbet, som I kan arbejde videre med derhjemme, og som er brugbart, når forløbet slutter.

Et forløb vil normalt være 5 – 10 samtaler, hvorefter I fortsætter på egen hånd. Det kan kombineres hvem der deltager. Nogle vil have brug for alle samtaler sammen, hvorimod andre starter op sammen med deres børn og senere har individuelle samtaler. 

Samtalen vil vare 75 minutter, da der skal være tid til jer, Sense-principperne, jeres mål, ønsker udfordringer og lignende. 

Al samtale foregår under fuld tavshedspligt. 

Forløbsbeskrivelse

Forløbet er bygget op, så I veksler mellem at modtage rådgivning, få sparring og coaching, vejledning, fordybelse, refleksion og at I afprøver nye ting og vaner.

Jeg hjælper jer og støtter jer hele vejen, mens I lærer nyt, foretager ændringer, undersøge nye muligheder og afprøver nye strategier. 

Introduktion

Første 1-2 gange

 • I fortæller om jer selv og jeres hverdag, og de udfordringer I har omkring vægt, mad og sundhed.
 • introduktion til Sense og principperne bag
 • Kropsanalyse
 • introduktion til de metoder og erfaring jeg arbejder ud fra
 • fokus på, hvilke mål I ønsker at arbejde frem mod
 • afklaring og tid til spørgsmål

Fordybelse

Hver samtale

 • fordybelse i et eller et par områder, hvor I oplever udfordringer
 • undersøge udfordringerne og mønstrene bag vaner
 • tale om konsekvenser og forhindringer for jer
 • viden om kost, næringsstoffer og sammensætning
 • undersøge følelser forbundet til maden

Afprøvning og opsamling

Imellem hver samtale og til hver samtale

 • afprøve nye redskaber omkring måltider
 • afprøve strategier omkring følelser og spisning
 • afprøve ny bevidsthed og registrering
 • afprøve strategier til vaneændringer
 • afprøve strategier til at ændre tankemønstre
 • opsamling og status på strategier

Refleksion

hver samtale og imellem vores samtaler

 • refleksion over ændringer i forhold til følelser
 • refleksion over de afprøvede strategier
 • refleksion over ressourcer og hvordan de ændres
 • refleksion over barrierer og hvilke ændringer der sker
 • refleksion over ændringer i madvaner og hvordan de fastholdes
 • refleksion over barrierer og hvordan der arbejdes med dem

Afslutning

1 – 2 samtaler (og evt. 1 – 2 senere opfølgninger)

 • status og sammenligning fra start til slut
 • opsamling på nye vaner
 • opsamling på ændringer omkring følelser og tanker
 • opsamling på barrierer der er fjernet, og dem der evt. stadig eksisterer
 • Kropsanalyse
 • strategi for videre arbejde på egen hånd
 • Evt. aftale om 1-2 senere opfølgninger for at bibeholde nye vaner og forebygge mulige forhindringer