Individuelt forløb

vægttab, nye vaner og velvære

Det individuelle forløb er for dig, der vil arbejde med vægttab, vaneændringer og vægtstabilisering – hvor der er god tid til dig og dine mål. Det er for dig, der vil slippe for flere kure og istedet opnå et stabilt vægttab uden at veje maden og tælle kalorier. Her lærer du mere om at begrænse mængderne og have den korrekte måltidssammensætning. Du lærer mere om, hvordan du kan spise alle fødevarer i begrænsede mængder og uden dårlig samvittighed.  

Du har mulighed for at blive vejet på en kropsanalysevægt. Den giver et billede af din kropssammensætning som f.eks. fedt, muskelmasse, væske, fedt omkring organerne, forbrænding osv. Men du vil samtidig også få hjælp til at finde en måde, hvor vægt og tal ikke bliver det, der afgør din succes eller fylder for meget.

Du vil få materiale løbende gennem forløbet, som du kan arbejde videre med der hjemme, og som er brugbart, når forløbet slutter.

Et forløb vil normalt være 5 – 10 samtaler, hvorefter du fortsætter på egen hånd. Der kan evt. aftales et par ekstra samtaler med længere mellemrum, som bruges som opfølgning i den første tid på egen hånd. Hvis du har et svært forhold til mad og har haft det i mange år, kan det være nødvendigt med et længere forløb. Det kan f.eks. være dig som tvangsoverspiser, dig der samtidig kæmper med andre ting i livet, eller dig der har mange ‘gamle’ vaner med dig.

Hver samtale tager 50 min.  Dog vil første samtale vare 75 minutter, da der skal være tid til introduktion af dig, Sense-principperne, dine udfordringer og lignende.

Jeg tilpasser forløbet yderligere, hvis du f.eks. har en psykisk sygdom, har en livsstilsygdom, autoimmun sygdom eller ønsket at forløbet skal foregå online.

Forløbsbeskrivelse

Forløbet er bygget op, så du veksler mellem at modtage rådgivning, få sparring og coaching, vejledning, fordybelse, refleksion og at du afprøver nye ting og vaner.

Jeg hjælper dig og støtter dig hele vejen, mens du lærer nyt, foretager ændringer, undersøger nye muligheder og afprøver nye strategier. 

 

Introduktion

Første 1-2 gange

 • du fortæller om dig selv, din hverdag og de udfordringer du har omkring vægt, mad og sundhed.
 • introduktion til Sense og principperne bag
 • introduktion til de metoder og erfaring jeg arbejder ud fra
 • fokus på, hvilke mål du ønsker at arbejde frem mod
 • afklaring og tid til spørgsmål
 • Kropsanalyse

Fordybelse

Hver samtale

 • fordybelse i et eller et par områder, hvor du oplever udfordringer
 • undersøge udfordringerne og mønstrene bag vaner
 • tale om konsekvenser og forhindringer for dig
 • viden om kost, næringsstoffer og sammensætning
 • undersøge følelser forbundet til maden

Afprøvning og opsamling

Imellem hver samtale og til hver samtale

 • afprøve nye redskaber omkring måltider
 • afprøve strategier omkring følelser og spisning
 • afprøve ny bevidsthed og registrering
 • afprøve strategier til vaneændringer
 • afprøve strategier til at ændre tankemønstre
 • opsamling og status på strategier

Refleksion

hver samtale og imellem vores samtaler

 • refleksion over ændringer i forhold til følelser
 • refleksion over de afprøvede strategier
 • refleksion over ressourcer og hvordan de ændres
 • refleksion over barrierer og hvilke ændringer der sker
 • refleksion over ændringer i madvaner og hvordan de fastholdes

Afslutning

1 – 2 samtaler (og evt. 1 – 2 senere opfølgninger)

 • status og sammenligning fra start til slut
 • opsamling på nye vaner
 • opsamling på ændringer omkring følelser og tanker
 • opsamling på barrierer der er fjernet, og dem der evt. stadig eksisterer
 • strategi for videre arbejde på egen hånd
 • Evt. aftale om 1-2 senere opfølgninger for at bibeholde nye vaner og forebygge mulige forhindringer