Mentor i mad og psyke

Jeg har taget uddannelsen som Mentor i mad og Psyke, fordi jeg ser denne uddannelse som det, der har manglet i den mere ‘klassiske kostvejledning’. Her er der ofte meget fokus på diæt, planer og skemaer – hvor denne uddannelse har meget fokus på det psykiske. Ud fra et psykologisk perspektiv kan man ikke fjerne følelser og vaner fra spisningen, og derfor er det helt væsentligt at arbejde med disse for at opnå varige ændringer.

Uddannelsen sker i tæt samarbejde med Sense og er derfor i tråd med de principper, jeg allerede arbejder ud fra. Den er funderet i relationspsykologien og matcher psykologisk viden med vægttab og kost. 

Med denne uddannelse har jeg ny psykologisk viden omkring, hvorfor kure ikke virker på sigt, sammenhæng mellem mad og følelser, ressourcer og motivation samt psykologiske barrierer. 

Uddannelse udbydes ved ScandiSense ved psykolog Lotte Quist Michaelsen og vanecoach Jørgen Michaelsen.